Přeskočit na hlavní obsah

Testování nesprávného zpracování chyb

 • Všechny typy aplikací generují různé typy chyb z různých důvodů
 • Vývojáři často ignorují ošetřování těchto chyb
  • Nebo se vyvarují myšlenky, že by se uživatel pokusil vyvolat chybu záměrně
 • Díky tomu může vývojář zapomenout na některé případy a chyby tak nedokáže zpracovat
 • Chyby vznikají jako
  • stack trace
  • network timeout
  • nesoulad vstupů (input mismatch)
  • výpis paměti (memory dump)
 • Nesprávné zpracování chyb může útočníkovi umožnit
  • porozumět interně používaným API
  • zmapovat služby, získat přehled o interních systémech a používaných frameworcích, což otevírá dveře k dalším útokům
  • zjistit verze a typy používaných aplikací
  • donutit systém k tomu, aby se dostal do slepé uličky (DoS) nebo k tomu, aby došlo k výjimce, která způsobí systémovou paniku
  • řídit obcházení systému

Cíle testu

 • Identifikace stávajícího chybového výstupu
 • Analýza různých aplikačních výstupů

Jak testovat

 • Chyby poskytují diagnostické údaje a zprávy, které pomáhají problém pochopit nebo ho odladit
 • Systém může prozradit, co se děje na pozadí po odeslání neočekávaných dat nebo zkoušením edge case scénářů
  • V případě, že vývojáři nevrátili vlastní chybovou zprávu

Web servery

 • Webové aplikace musí zpracovávat a analyzovat HTTP požadavky
 • Webové servery mají známé chybové zprávy a formáty
  • Pokud je neznáte, můžete si je vyhledat na internetu, v dokumentaci nebo si server lokálně spustit a chyby zjistit procházením stránek
 1. Hledejte náhodné soubory a složky, které nebudou nalezeny (404)
 2. Vyžádejte si existující složky a sledujte chování serveru (403, prázdná stránka, výpis adresáře)
 3. Odešlete požadavek, který porušuje HTTP RFC
  1. Použijte velmi dlouhou cestu, porušte formát hlaviček, změňte verzi HTTP protokolu
  • I když jsou chyby ošetřeny na úrovni aplikace, může porušení HTTP RFC způsobit, že se web server projeví - musí zpracovat požadavek

Aplikace

 • Jsou náchylné k nejrůznějším chybám od zobrazování stack trace, přes výpisy paměti až po obecné chyby a chybně zpracované výjimky
 • Důvodem je tvorba aplikací na zakázku, kde musí vývojáři sledovat a ošetřovat všechny možné chyby
  • Chyby se mohou objevit například z integrací s cizími službami
 1. Identifikujte vstupní místa, kde aplikace očekává data
 2. Analyzujte očekávaný typ vstupu (řetězce, čísla, JSON, XML)
 3. Fuzzujte každý vstupní bod na základě předchozích kroků
  • Tím získáte cílenější testovací scénář
  • Fuzzing není nejlepší řešení, pokud nemáte neomezený čas na testování a aplikace nezvládne tolik vstupů
  • Fuzzing by měl být prováděn pro každý typ, protože někdy se interprety rozbijí mimo zpracování výjimek
  1. Zvolte takové vstupy, které mají největší šanci prolomit určitý parser, pokud fuzzing nepřipadá v úvahu
   • Uzavírací závorka pro JSON, dlouhý text, CLRF injection, speciální znaky
 4. Porozuměte službě, která reaguje chybovou zprávou
  1. Vytvořte přesnější seznam fuzzů, čímž získáte více informací nebo podrobnosti o chybě
 • Chybové služby jsou někdy hlavní slabinou, zejména v rámci mikroslužeb
 • Pokud služby nejednotně nezpracovávají chyby, mohlo by to útočníkovi pomoct určit, která služba požadavky zpracovává
  • Tím může lépe cílit své útoky
 1. Sledujte pozorně typ odpovědi jako tester
  • Chyby se někdy vracejí jako úspěch (200), ale tělo obsahuje chybu
  • Mohou se také schovat do kódu 302 nebo se reprezentovat vlastním způsobem

Kam dál

Zranitelnosti

Cheat sheety

Checklisty