Přeskočit na hlavní obsah

Konfigurace

 • Konfigurace aplikace, frameworku, serveru nebo cloudu.
 • Checklist pomáhá s ověřením konfigurace aplikace, jako je nastavení bezpečnostních HTTP hlaviček a další.

Architektura konfigurace

 • Ověřte oddělení komponent s různou úrovní důvěryhodnosti pomocí dobře definovaných bezpečnostních kontrol, firewall pravidel, API gateways, reverzních proxy serverů, security groups v cloudu atp.
 • Ověřte, zda se k nasazení binárních souborů používají binární podpisy, důvěryhodná připojení a ověřené endpointy.
 • Ověřte, zda build pipeline upozorňuje na zastaralé nebo nezabezpečené komponenty a provádí příslušná opatření.
 • Ověřte, zda build pipeline obsahuje automatický build a ověření bezpečného nasazení aplikace, zejména pokud je infrastruktura aplikace softwarově definována.
 • Ověřte, zda nasazení aplikací dostatečně sandboxuje, kontejnerizuje a izoluje na síťové úrovni.
 • Ověřte, zda aplikace nepoužívá nepodporované, nezabezpečené nebo zastaralé technologie na straně klienta, jako jsou NSAPI, Flash, Shockwave, ActiveX, Silverlight, NACL nebo Java applety.

Nezamýšlené zveřejnění zabezpečení

 • Může se stát, že dojde k úniku aplikačních dat vlivem nezamýšlené nebo chybné konfigurace.
 • Ověřte konfiguraci chybových hlášení webového nebo aplikačního serveru a frameworku tak, aby uživateli poskytovaly odpovědi, které nebudou odhalovat zabezpeční a jiné informace (stack traces, konfigurace…).
 • Ověřte, zda jsou debugging režimy a ladění zakázány.
 • Ověřte, zda HTTP hlavičky a jakákoli část HTTP odpovědi neodhaluje informace o verzi systémových komponent atp.

Bezpečenostní HTTP hlavičky

 • Ověřte, zda každá HTTP odpověď obsahuje hlavičku Content-Type a bezpečnou znakovou sadu (UTF-8…).
 • Ověřte, zda všechny API odpovědi obsahují Content-Disposition: attachment; filename=”api.json” (nebo jiný vhodný název).
 • Ověřte, zda je k dispozici hlavička Content Security Policy (CSP), která zmírňuje dopad XSS a injection zranitelností.
 • Ověřte, zda všechny odpovědi obsahují hlavičku X-Content-Type-Options: nosniff.
 • Ověřte, zda je ve všech odpovědích uvedena hlavička Strict-Transport-Security.
 • Ověřte, zda je zahrnuta vhodná hlavička Referrer-Policy (např. no-referrer, same-origin).
 • Ověřte, zda nelze obsah aplikace vložit na web třetí strany a že je embeddování povoleno pouze v případě potřeby pomocí hlaviček CSP (frame-ancestors) a X-Frame-Options.

Validace HTTP požadavku

 • Ověřte, zda server přijímá pouze HTTP metody používané aplikací / API, včetně OPTIONS, a zda loguje / upozorňuje na všechny požadavky, které nejsou platné pro kontext aplikace.
 • Ověřte, zda se Origin nepoužívá pro ověření nebo řízení přístupu, protože může být snadno zaměněn.
 • Ověřte, zda se v poli Access-Control-Allow-Origin používá seznam povolených domén a nepodporuje původ null.
 • Ověřte, zda HTTP hlavičky přidané důvěryhodným proxy serverem nebo SSO jsou aplikací ověřovány.

Kam dál

Zranitelnosti

Cheat sheety