Přeskočit na hlavní obsah

Jak na validaci vstupu, jak je to s právem v kyberprostoru a další

Víte, proč validovat vstup a co vám hrozí, když to dělat nebudete? Co je lepší - allow list, nebo blacklist? I jako provozovatel e-shopu nebo online služby máte povinnost mít bezpečnostní opatření a podléháte regulaci.


🏆 Téma: Validace (nejen) uživatelského vstupu

 • Do aplikace proudí velké množství dat z různých zdrojů:
  • Uživatelem zadaná data z formulářů nebo URL parametrů
  • Data ze služeb třetích stran, na které je aplikace napojená (např. synchronizace produktů ze systému pro skladové hospodářství)
 • Tato data mohou obsahovat prakticky cokoli, i přes to, že se očekává, že budou obsahovat něco, co se plánovalo.
  • Uživatel do pole “Jméno” opravdu zadá své jméno a ne kód nebo číslo.
  • Ze skladového hospodářství nám přijde počet kusů daného zboží na skladě a ne prázdná hodnota nebo jméno odpovědné osoby.
 • Svět ale není vždy jen růžový a aplikace se musí k jakémukoli vstupu chovat jako k nedůvěryhodnému.
 • Neprověřený a nezvalidovaný vstup totiž může způsobit řadu závažných problémů:
 • Validace vstupních dat se provádí proto, aby se zajistilo, že do systému vstupují pouze správná data.
  • To zabrání uložení nesprávných dat a následných aplikačních chyb v navazujících komponentách.
 • K validaci by mělo dojít co nejdříve, nejlépe hned po přijetí dat.
 • Validace vstupů by neměla být považována za primární metodu ochrany proti výše zmíněným problémům.
  • Při správné implementaci významně přispívá ke snížení jejich dopadu.
 • Systém by měl aplikovat jak
  • syntaktickou validaci = zajišťuje správnou syntaxi dat (datum, SSN, symbol měny), tak
  • sémantickou validaci = zajišťuje správnost hodnot v daném kontextu (datum zahájení, datum ukončení, cena v očekávaném rozsahu).
 • Validace v některých případech není snadná záležitost - např. kontrola e-mailové adresy.
  • Za platnou adresu se považují například tyto:
   • "><script>alert(1);</script>"@example.org
   • user+subaddress@example.org
   • user@[IPv6:2001:db8::1]
   • " "@example.org
  • Adresu se doporučuje předat mail serveru, který ji buď přijme, nebo odmítne.
  • Pro validaci se vyplatí používat komponenty, které jsou ověřené a hojně používané (např. Apache Commons Validators).
 • Validace by se měla provádět hlavně na serveru a klientská aplikace by měla tu serverovou interpretovat.
  • Klientská validace je považována za nedostatečnou, protože ji lze snadno obejít.
 • V závislosti na kontextu preferujte seznam povolených hodnot (allow list) před seznamem vyloučených hodnot (blacklist).

Jak na validaci textu

 • Je obtížně validovatelný kvůli množství znaků, které je potřeba povolit.
 • Zajistěte, aby bylo v celém textu použito kanonické kódování a aby se v něm nevyskytovaly žádné nepovolené znaky (normalizace).
 • Aplikujte seznam povolených znaků (regulární výrazy - mohou být značně komplikované).
 • Na základě kontextu povolte ideogramy, apostrofy a další znaky, které jsou potřeba.

Jak na validaci uploadu souborů

 • Použijte nový název souboru, nepoužívejte uživatelsky definovaný název.
 • Ujistěte se, že nahraný soubor není větší než maximální definovaná velikost souboru (mohlo by vést k DoS).
 • Vyhněte se přijímání .zip souborů.
 • Zajistěte, aby název souboru používal očekávanou příponu.
  • Dejte si pozor na situace typu soubor.jpg.php, kdy může dojít ke špatné interpretaci, že jde o obrázek.
 • Analyzujte soubory na škodlivý obsah (antimalware, statická analýza).
 • Cestu k souboru by nemělo být možné zadat na straně klienta, rozhoduje o ní server.
  • Tím se nestane, že si uživatel zobrazí soubor /etc/passwd.
 • Při podávání obsahu zajistěte, aby soubory měly správný content type (image/jpeg, application/x-xpinstall).

🎓 Učíme se společně

Co jsme se dozvěděli z přednášek, školení, čtení knih a dalších aktivit?

CyberCast: Vymahatelnost práva se v kyberprostoru blíží k nule

 • Kyberbezpečnost je brána jako povinnost, kterou firma nechce řešit, a právní úprava tomu nahrává.
 • Odpovědný za škodu je statutární orgán.
 • Právní úpravu definuje zákon o kybernetické bezpečnosti.
 • Aktuálně povinnost dopadá na cca 400 subjektů, NIS2 to rozšíří na cca 6000.
 • NIS2 by se měla dotknout i dodavatelského řetězce.
  • Minimálně v případě, že se něco dodává orgánu veřejné moci.
 • Pokud jsem provozovatel e-shopu nebo digitálního produktu, tak na mě regulace dopadá už teď, protože jsem poskytovatel digitální služby.
  • Měl bych mít bezpečnostní opatření a měl bych hlásit bezpečnostní incidenty.
  • Problém je, že to nikdo moc nekontroluje, proto se o tom tolik neví.
 • Napříč EU bude jednotný systém certifikace, který ověří splnění podmínek na kybernetickou bezpečnost (jednotný rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti).
  • O určité službě, procesu nebo produktu bude možné říct, že na určité úrovni splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost.
  • Certifikace se vydává na 5 let a bude možné ji prodloužit.
 • Jak by se měla firma zachovat v případě, že je napadena ransomwarem?
  • Mít zálohu, obnovit ji a kontaktovat útočníka.
  • Doporučuje se nevyjednávat (2 z 10 případů data obnoví).
 • Jako je Software as a Service, tak je i Ransomware as a Service, který si můžu objednat.
 • Právníci doporučují školit zaměstnance a smluvně si podchytit dodavatele, aby nevznikly problémy na jejich straně a nepodcenit bezpečnost - pokud jste statutární orgán, odpovědnost je na vás (ve výsledku se to vždy dostane k vám, nejde to outsourcovat).

📰 Co je nového

 1. Přednáška: Nejčastější API a aplikační zranitelnosti 2023
  • Poslechněte si moji hodinovou přednášku z minulého týdne.
  • Na webu je k dispozici seznam API zranitelností včetně jejich mitigace.
  • Nově nabízím službu whitebox API audit.
 2. Přednáška: Nepropalte miliony díky nezabezpečené aplikaci (Nauč mě IT)
  • Přednášel jsem na téma nejčastějších zranitelností, se kterými se v praxi setkávám + jak na nich klienti propálili nemalé peníze.
  • Ve druhé části přednášky se věnuju GitHubu a jeho security funkcím, které můžete používat i vy.
 3. Miliony zranitelných GitHub repozitářů
  • Repozitáře se potýkají se zranitelností RepoJacking (dependency repository hijacking).
  • Ovlivněny jsou například repozitáře Googlu a dalších firem.
  • Když vlastník repozitáře změní uživatelské jméno, vytvoří se mezi starým a novým jménem spojení pro každého, kdo si stáhne závislosti ze starého repozitáře.
  • Je však možné, aby kdokoli vytvořil staré uživatelské jméno a toto propojení porušil.
  • Případně může scénář nastat, když je repozitář převeden na jiného uživatele a původní účet je smazán - to umožní útočníkovi vytvořit účet se starým uživatelským jménem.
  • Tím se způsobí, že kód, který má tento projekt jako závislost, načte obsah z repozitáře ovládaného útočníkem, čímž poškodí dodavatelský řetězec.
 4. Zero day vulnerability Apple patch
  • Chyba umožnila útočníkům spustit libovolný kód při zpracování speciálně vytvořeného webového obsahu.
  • Podle výzkumníků je možné, že chyba byla pravidelně zneužívána.
  • O dané zranitelnosti nebylo zveřejněno více informací ani vyjádření.
 5. Revolut ztratil 20 milionů dolarů kvůli zneužití platebního systému
  • Problém spočíval mezi nesrovnalostmi v americkém a evropském systému společnosti.
  • Při odmítnutí některých transakcí byly prostředky chybně vráceny z peněz Revolutu.
   • Útočníci prováděli drahé nákupy, které by byly dále odmítány, a vrácené částky pak byly vybírány z bankomatů.
  • Chyba byla odhalena už v roce 2021, ale než se začala řešit, využili toho zločinecké organizace.
  • Přesné detaily zatím nebyly zveřejněny.

😂 Závěrečný ftípek: What do you call a group of math and science geeks at a party? Social engineers.

🔔 Sledujte nás na LinkedInu, kam pravidelně sdílíme další novinky a know-how.

🆘 S bezpečností vám rádi pomůžeme, klidně nám napište - školíme vývojáře i management, nastavujeme procesy, vyvíjíme bezpečné aplikace a poskytujeme další služby.