Přeskočit na hlavní obsah

Slovník pojmů

PojemPopis
Rate limitingOmezení např. přístupu ke zdrojům (např. nahrát obrázek je možné jen 3x za hodinu).
Key rotationZneplatnění starého a vygenerování nového kryptografického klíče.
Trust chainSeznam certifikátů obsahující certifikát účastníka koncového uživatele a zprostředkující certifikáty. Umožňuje příjemci ověřit, že odesílatel a všechny zprostředkující certifikáty jsou důvěryhodné.
Inicializační vektor (IV)Libovolné číslo, které lze spolu se secret klíčem použít k šifrování dat a zabránit tak kybernetickým útokům.
Work factorOdhad úsilí nebo času, který útočník potřebuje k překonání ochranného opatření.
Secure by designSoftware navržený od základů tak, aby byl bezpečný.
Trust boundary (hranice důvěryhodnosti)Hranice mezi důvěryhodným a nedůvěryhodným - aplikační rozhraní vs. internet.
Threat modeling (modelování hrozeb)Slouží k identifikaci, komunikaci a pochopení hrozeb a jejich zmírnění v kontextu ochrany něčeho cenného. Jde o strukturovanou reprezentaci všech informací, které ovlivňují zabezpečení aplikace.
Paved road (zpevněná cesta)Koncept, který formalizuje očekávání a závazky mezi AppSec týmem, interními zákazníky nebo vývojáři.
AppSecProces hledání oprav a prevence bezpečnostních zranitelností na úrovni aplikací.
Hardening (kalení)Proces, při kterém se zvyšuje bezpečnost systému tím, že se snižuje jeho povrchová zranitelnost (systém je zranitelnější, pokud nabízí více funkcí).
ACLAccess control list - seznam oprávnění.
Enumeration (enumerace)Např. metodou hrubé síly se zjišťuje, zda v databázi existují určitá data.
EntropyMíra neuspořádanosti nebo náhodnosti v daném systému.
Integrity (integrita)Snaha o zajištění správnosti a úplnosti informací v informačních systémech.
SegregaceOddělování, odlučování, vylučování.
High-value transakceTransakce, která má vysokou hodnotu v daném kontextu. Například převod 1 mil. Kč.
Deny by defaultBlokování "všeho", co nebylo výslovně povoleno.