Přeskočit na hlavní obsah

Neomezená spotřeba zdrojů

 • API pro svůj běh vyžaduje zdroje (CPU, úložiště, paměť, atd.)
 • Ty jsou občas veřejně vystaveny a platí se za jejich využití (odeslání SMS / emailu, ověření biometrických údajů, atd.)
 • API je zranitelné, pokud chybí nebo jsou špatně nakonfigurovány následující limity
  • execution timeout,
  • maximální přidělená paměť,
  • maximální počet procesů nebo deskriptorů souborů,
  • maximální velikost nahrávaného souboru,
  • počet operací, které se mají provést v rámci jednoho požadavku (GraphQL batching),
  • maximální počet záznamů na stránku,
  • limit poskytovatelů služeb třetích stran.
 • Zranitelnost může vést k DoS (vyčerpání zdrojů).

Jak zranitelnosti předcházet

🔴 Použijte řešení, kde je snadné omezit zdroje - kontejnery nebo serverless.

🔴 Vynuťte maximální velikost dat pro všechny příchozí požadavky, parametry a funkce.

🔴 Implementujte API rate limiting (jak často může uživatel přistupovat k API).

 • Nastavte rate limiting v závislosti na byznys požadavcích - někde mírnější, jinde striktnější.

🔴 Omezte, kolikrát může uživatel provést jednu operaci (obnovení hesla atd.)

🔴 Implementujte server-side validaci, která ověřuje, kolik záznamů se vrací v odpovědi.

🔴 Nastavte limity využití všech služeb třetích stran, pokud to není možné, nastavte billing upozornění.

Příklady zneužití zranitelnosti

 1. Sociální síť umožňuje změnu hesla pomocí SMS verifikace:

  POST /initiate_forgot_password

  {
  "step": 1,
  "user_number": "6501113434"
  }
  • Na pozadí dělá funkce následující dotaz:
  POST /sms/send_reset_pass_code
  Host: twilio.com

  {
  "phone_number": "6501113434"
  }
  • Cena tohoto dotazu je $0,05.
  • Útočník napíše skript, který initiate_forgot_password dotaz provede 1000x.
  • Tím se začnou čerpat prostředky v řádu minut.
 2. GraphQL endpoint uživatelům umožňuje nahrání profilovky:

  POST /graphql

  {
  "query": "mutation {
  uploadPic(name: \"pic1\", base64_pic: \"R0FOIEFOR0xJVA...\") {
  url
  }
  }"
  }
  • Po nahrání se vygeneruje několik thumbnailů (tato operace je náročná na výkon).
  • Aplikace kontroluje, zda uživatel tuto funkci nevolá víckrát po sobě.
  • Validace však nepočítá s GraphQL batchingem, který validaci obejde:
  POST /graphql

  [
  {"query": "mutation {uploadPic(name: \"pic1\", base64_pic: \"R0FOIEFOR0xJVA…\") {url}}"},
  {"query": "mutation {uploadPic(name: \"pic2\", base64_pic: \"R0FOIEFOR0xJVA…\") {url}}"},
  ...
  {"query": "mutation {uploadPic(name: \"pic999\", base64_pic: \"R0FOIEFOR0xJVA…\") {url}}"},
  }
  • Toto volání způsobí vyčerpání zdrojů a nefunkčnost aplikace (DoS).
 3. Aplikace umožňuje stažení velkých souborů přes API.

  • Soubory jsou uloženy v cloudu a nemění se nijak často.
  • Služba používá cache z vícero důvodů (ukládají se do ní soubory do velikosti 15 GB).
  • Po aktualizaci jednoho souboru se jeho velikost zvětší na 18 GB a klienti si začnou novou verzi ihned stahovat.
  • Vzhledem k tomu, že neexistují žádná billing upozornění / omezení, vyšplhá se cena z $13 na $8000.

Kam dál