Přeskočit na hlavní obsah

Porušení oprávnění na úrovni property objektu

 • Uživatel by měl mít přístup jen ke specifickým properties objektu, ke kterému přistupuje.
 • API je zranitelné, pokud endpoint
  • vystavuje properties objektu, které jsou považovány za citlivé a neměly by být uživateli dostupné,
  • umožňuje uživateli úpravu / mazání / přidávání citlivých properties objektu, ke kterým by neměl mít uživatel přístup.

Jak zranitelnosti předcházet

🔴 Ověřte, zda má uživatel přístup pouze k properties, ke kterým by měl mít přístup.

🔴 Nepoužívejte generické metody typu to_json() nebo to_string().

🔴 Vraťte jen nezbytně nutné properties daného objektu (vytvořte například DTO).

🔴 Nepoužívejte funkce, které automaticky bindují vstup na proměnné, interní objekty nebo properties.

🔴 Umožněte uživateli úpravu jen takových properties, na které má oprávnění.

🔴 Vytvořte validační mechanismus pro odpověď, který bude ověřovat, zda nevracíte víc, než je nutné.

🔴 Zajistěte, aby byla datová struktura odpovědi co nejmenší - v závislosti na požadavcích.

Příklady zneužití zranitelnosti

 1. Sociální síť umožňuje nahlašovat uživatele za nevhodné chování.

  • Po kliknutí na report tlačítko se odešle následující požadavek:
  POST /graphql
  {
  "operationName": "reportUser",
  "variables": {
  "userId": 313,
  "reason": ["offensive behavior"]
  },
  "query": "mutation reportUser($userId: ID!, $reason: String!) {
  reportUser(userId: $userId, reason: $reason) {
  status
  message
  reportedUser {
  id
  fullName
  recentLocation
  }
  }
  }"
  }
  • API útočníkovi umožňuje zobrazit si citlivé údaje (recentLocation), ke kterým by neměl mít nikdo přístup.
 2. Aplikace umožňuje online pronájem bytů.

  • Majitel bytu musí každou žádost o pronájem schválit - API request vypadá takto:
  {
  "approved": true,
  "comment": "Check-in is after 3pm"
  }
  • Majitel request ručně změní a přidá property navíc, čímž hosta donutí zaplatit víc:
  {
  "approved": true,
  "comment": "Check-in is after 3pm",
  "total_stay_price": "$1000000"
  }
  • API je zranitelné, protože mapuje vstupní data na interní property objektu bez validace.
 3. Aplikace pro správu videí umožňuje cenzurování obsahu.

  • Útočník ale může změnit (nejen) popis videa i v případě, že je zamítnuté:
  PUT /api/video/update_video

  {
  "description": "a funny video about cats",
  "blocked": false
  }
  • Problém je způsoben chybějící validací a mapováním vstupních dat na interní properties objektu.

Kam dál

Cheat sheety

Checklisty

Další