Přeskočit na hlavní obsah

Neúčinný návrh architektury

 • Nedostatky vyjádřené jako "chybějící nebo neúčinný návrh" architektury.
 • Existuje rozdíl mezi nezabezpečeným návrhem a nezabezpečenou implementací.
  • Nezabezpečený návrh nelze opravit dokonalou implementací, protože nebyly vytvořeny bezpečnostní kontroly.
 • Jedním z faktorů je nedostatečné modelování a profilování rizik, díky čemuž není možné vyjádřit úroveň zabezpečení, která je pro systém nutná.
 • Kategorie rizik vyzývá k využívání modelování hrozeb a bezpečných návrhových vzorů.
 • Poukazuje na nutnost zavedení činností před kódováním - Secure by design.

Nejčastější zranitelnosti

Řízení požadavků a zdrojů

🔴 Shromážděte a projednejte se stakeholdery byznys požadavky na aplikaci a požadavky na ochranu důvěryhodnosti, integritu, dostupnost, autenticitu.

🔴 Vemte v úvahu, jak moc bude aplikace vystavena riziku.

🔴 Sestavte funkční a nefunkční požadavky na zabezpečení.

🔴 Naplánujte a vyjednejte rozpočet pokrývající činnosti spojené s návrhem, implementací, testováním a provozem, včetně bezpečnostních činností.

Secure by Design

 • Metodika, která neustále vyhodnocuje hrozby.
 • Zajišťuje, že kód je navržen a testován tak, aby zabránil známým útokům.

🔴 Zapojte modelování hrozeb do vývojového cyklu (threat modeling).

🔴 Hledejte změny v datových tocích a řízení přístupu nebo jiných bezpečnostních kontrolách.

🔴 Určete správné toky a stavy selhání.

🔴 Zajistěte pochopení a odsouhlasení návrhu odpovědnými a ovlivněnými stranami.

🔴 Analyzujte předpoklady pro očekávané a poruchové toky.

🔴 Ujistěte se, že je model stále platný a přesný.

🔴 Určete ověření předpokladů a prosazení podmínek potřebných pro správné chování.

🔴 Zajistěte dokumentaci výsledků.

Životní cyklus bezpečného vývoje

🔴 Obraťte se na bezpečnostní odborníky na začátku softwarového projektu, v jeho průběhu i během údržby.

🔴 Využijte model OWASP SAMM, který pomáhá strukturovat snahy o bezpečný vývoj.

Jak zranitelnosti předcházet

🔴 Zaveďte a používejte bezpečný životní cyklus vývoje.

🔴 Oslovte AppSec profesionály, kteří pomáhají vyhodnocovat a navrhovat kontroly související se zabezpečením a ochranou soukromí.

🔴 Vytvořte a používejte knihovny bezpečných návrhových vzorů nebo zpevněných cest (paved roads) připravených k použití.

🔴 Použijte modelování hrozeb pro kritickou validaci, řízení přístupu, byznys logiku a klíčové toky.

🔴 Integrujte zabezpečení a kontroly do user stories.

🔴 Integrujte kontroly věrohodnosti na každé úrovni aplikace (od frontendu po backend).

🔴 Pište unit a integration testy a ověřte, zda jsou všechny kritické toky odolné proti modelu hrozeb.

🔴 Sestavte případy použití a špatného použití pro každou úroveň aplikace.

🔴 Omezte resources pro uživatele nebo služby (např. můžete nahrát maximálně 2 obrázky za den).

Příklad zneužití zranitelnosti

 1. Postup pro obnovu hesla může obsahovat "otázky a odpovědi", což je zakázáno normou (NIST 800-63b, OWASP ASVS a OWASP Top 10). Otázky a odpovědi nelze považovat za důkaz správné identity, protože odpovědi může znát více lidí. Takový kód by měl být odstraněn a nahrazen bezpečnějším designem.
 2. Webové stránky eshopu nemají ochranu proti botům provozovaným překupníky, kteří nakupují špičkové grafické karty. To dělá výrobcům karet a provozovateli eshopu špatnou pověst, protože zákazníci tyto karty nemohou za žádnou cenu získat. Pečlivý design proti botům a domain logic pravidla, jako jsou nákupy do několika sekund od dostupnosti by mohly identifikovat jako neautentické a odmítnout je.

Kam dál

Checklisty

Další