Přeskočit na hlavní obsah

Autorizace

 • Proces ověření, zda má dotyčný dostatečná oprávnění pro vykonání dané akce.
 • Checklist pomáhá s ověřením autorizačního mechanismu aplikace jako jsou access controls a jejich architektura.

Architektura access controls

 • Ověřte, zda důvěryhodné body (access control gateway, servery, serverless funkce…) vynucují řízení přístupu. Nikdy nevynucujte řízení přístupu na klientovi.
 • Ověřte, zda je zvolené řešení řízení přístupu dostatečně flexibilní, aby splňovalo aplikační požadavky.
 • Ověřte dodržování principu nejmenších oprávnění ve funkcích, datových souborech, URL, řadičích, službách a dalších. Tzn. ochrana proti elevation of privilege.
 • Ověřte, zda aplikace používá pro přístup k chráněným datům a prostředkům jediný a dobře ověřený mechanismus řízení přístupu. Všechny požadavky musí procházet tímto jediným mechanismem.
 • Ověřte použití řízení přístupu založeného na atributech nebo funkcích, přičemž kód kontroluje oprávnění uživatele pro danou funkci / datovou položku, a nikoli pouze jeho roli.

Access control

 • Seznam oprávnění daného subjektu a mechanismus jeho ověření oproti danému objektu nebo akci, kterou se pokouší vykonat.
 • Ověřte vynucování pravidel řízení přístupu ke službě na serveru i klientovi.
 • Ověřte, že není možná neoprávněná manipulace s daty a jejich atributy nebo s access control pravidly.
 • Ověřte existenci principu nejmenšího oprávnění.
 • Ověřte existenci deny-by-default zásady.
  • Všichni začínají s minimálním oprávněním, dokud jim není výslovně přidělen vyšší přístup.
 • Ověřte, zda kontroly řízení přístupu selhávají bezpečně včetně případů, kdy dojde k výjimce.
 • Ověřte, zda jsou citlivá data a API rozhraní chráněna před neoprávněným vytvářením, čtením, aktualizací a mazáním dat.
 • Ověřte použití silného anti-CSRF mechanismu.
 • Ověřte použití vícefaktorového ověřování.
 • Ověřte, zda je zakázáno procházení adresářů.
 • Ověřte, zda nejsou zpřístupněny soubory nebo adresáře s metadaty, jako jsou .git, .svn, atp.

Kam dál

Zranitelnosti

Cheat sheety