Přeskočit na hlavní obsah

Správa závislostí

  • Zhruba 90 % aplikace je tvořeno cizím kódem - frameworkem, knihovnou atd.

  • Checklist pomáhá s ověřením, zda je tento použitý kód aktuální, bezpečný, pochází z důvěryhodných zdrojů a další.

  • Ověřte aktuálnost komponent, nejlépe pomocí dependency checkeru během buildu a kompilace.

  • Ověřte, zda byly odstraněny všechny nepotřebné funkce, dokumentace, konfigurace, ukázkové účty atd.

  • Ověřte, zda jsou aplikační assety (JS knihovny, CSS, fonty…) hostovány externě na CDN a zda je k ověření integrity použita SRI metoda.

  • Ověřte původ komponent třetích stran, zda pocházejí z důvěryhodných zdrojů a jsou pravidelně udržovány.

  • Ověřte, zda je veden inventář nebo dokumentace všech používaných knihoven třetích stran.

  • Ověřte omezení plochy útoku pomocí sandboxu nebo zapouzdření knihoven třetích stran, aby se do aplikace dostalo jen požadované chování.

Kam dál

Zranitelnosti

Cheat sheety