Přeskočit na hlavní obsah

Zabezpečení Infrastructure as Code (IaC)

 • Softwarově definovaná infrastruktura - definována jako kód
 • Umožňuje rychlejší a konzistentní konfiguraci a nasazení komponent infrastruktury
 • Umožňuje opakovatelné nasazení v různých prostředích

Vývoj a distribuce

 • IDE pluginy
  • Bezpečnostní zásuvné moduly v IDE pomáhají odhalit potenciální rizika
  • Zkracují dobu řešení problémů v pozdější fázi vývoje
  • TFLint, Checkov, Docker Linter, docker-vulnerability-extension, Security Scan, Contrast Security
 • Modelování hrozeb
  1. Vytvořte model hrozeb v ranné fázi vývojového cyklu
  2. Zajistěte dostatečný přehled o vysoce rizikových a objemných aspektech kódu a flexibilitu
 • Správa secrets
  • Aplikační tokeny, hesla, SSH klíče
  • Problémem nejsou secrets, ale místo jejich uložení
  • V gitu, textovém souboru mohou být snadno odhalena a zneužita
  • K odhalení zranitelnosti využijte truffleHog, git-secrets, GitGuardian
  1. Využijte specializované vault úložiště
 • Version control
  1. Zajistěte, aby byl IaC verzovaný a umožněte správu verzí
  • GitHub, Bitbucket
 • Princip least privilege
  1. Definujte správu přístupu na základě principu nejmenšího oprávnění
  • Kdo je oprávněn vytvářet, upravovat, spouštet, mazat skripty atp.
 • Omezte oprávnění autorizovaných IaC uživatelů na nezbytně nutnou úroveň
  1. Omezte oprávnění jiných zdrojů na nezbytně nutnou úroveň pro výkon jejich práce
 • Statická analýza
  1. Analyzujte kód a identifikujte rizika nebo chybnou konfiguraci
  • kubescan, Snyk, Coverity
 • Kontrola open source závislostí
  1. Analyzujte open source závislosti - balíčky, knihovny a identifikujte potenciální rizika
  • BlackDuck, Snyk, WhiteSource Bolt
 • Container image sken
  • Proces analýzy obsahu a procesu sestavení image kontejneru
  • Nástroje: Dagda, Clair, Anchore
  1. Integrujte analýzu do CI/CD (např. Jenkins)
 • Podepisování artifacts
  • Digitální podepisování artefaktů chrání před manipulací mezi buildem a spuštěním
  • Zajišťuje integritu a původ artefaktu
  1. Použijte open source nástroje jako je TUF

Deploy

 1. Označte, logujte a sledujte resource při každém nasazení (commissioning)
 2. Vymažte základní konfigurace a bezpečně odstraňte data při vyřazování resourcu (decommissioning)
 3. Označujte cloudové assety (tagging)
  • Neoznačené assety ztěžují detekci, vizualizaci a porovnatelnost v cloud prostředí
   • Mohou zvýšit náklady, ztížit údržbu a ovlivnit spolehlivost
 4. Dynamicky analyzujte všechna prostředí a služby, na kterých poběží, nebo se kterými spolupracuje
  • Odhaluje rizika způsobená interoperabilitou
  • Nástroje: ZAP, Burp, GVM

Runtime

 1. Zajistěte neměnnost infrastruktury
  1. Vytvořte novou infrastrukturu, pokud je vyžadována nová specifikace a předchozí vyřaďte z provozu
 2. Logujte
  • Logy pomáhají vyhodnocovat bezpečnostní rizika a analýze příčin incidentů
  • Nástroje: ELK
 3. Monitorujte
  • Monitoring pomáhá při vyhledávání porušení zabezpečení, identifikaci útoků a upozorňuje na incidenty
  • Některá řešení zahrnují AI
  • Nástroje statické analýzy: Prometheus, Grafana
 4. Detekujte hrozby za běhu
  • Rozpozná neočekávané chování a upozorní na hrozby
  • Některé nástroje (Contrast) detekují OWASP Top 10 a pomáhají je blokovat
  • Nástroje: Falco